polski

   english

 

OTOLARYNGOLOGIST-PHONIATRICIAN

Prof. Ewa Niebudek-Bogusz MD PhD

     
Home page Curriculum Vitae Surgery Teaching Publications Links  

  Publications

 
   
           
 

MENU

 

e-mail

 

 
    

 

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

A / W czasopismach posiadających „impact factor”:

1.    Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Łoś-Spychalska T, Sznurowska–Przygocka B, Kotyło P, Modrzewska M. The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2006;58(2):85-101.

2.     Niebudek-Bogusz E, Sznurowska-Przygocka B, Fiszer M, Kotyło P, Sinkiewicz A, Modrzewska M, Śliwińska-Kowalska M. The effectiveness of voice therapy for teachers with dysphonia. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2008;60(3):134-141.

3.    Zamysłowska-Szmytke E, Fuente A, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Temporal processing disorder asssociated with styrene exposure. Audiology and Neuro-Otology. 2009;14(5):296-302.

4.    Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Zamysłowska-Szmytke E, Śliwińska-Kowalska M. Correlation between acoustic parameters and Voice Handicap Index.  Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2010;62(1-2),55-60.

5.    Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, , Śliwińska-Kowalska M. Assessment of Voice Handicap Index as a screening toolin dysphonic patients.  Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2011;63, 269-272.

 B / W czasopismach bez „impact factor”:

1.     Niebudek-Bogusz E, Łukomski M. Późne wznowy  po leczeniu operacyjnym  raka krtani. Otolaryngologia Polska. 1986;40(1):141-144.

2.     Łukomski M, Split W, Niebudek-Bogusz E. Wyniki leczenia idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego. Otolaryngologia Polska. 1986;40(2):432-434.

 3.    Buki B, Faludi M, Mako J, Nador J, Komora V, Niebudek-Bogusz E, Ribari O. Vestibular malfunction in chronic  uremia. Ful-Orr-Gege-Gyogyaszat. 1991; 37: 115-119.

4.     Łukomski M, Niebudek-Bogusz E, Latkowski B, Daniel T. Transcochlear neurotomy of vestibular nerve. Otorinolaryngologia. 1993;43:95-98.

5.     Makowski A, Latkowski B, Niebudek-Bogusz E. Dominant Symphalangism and conductive hearing loss. Revue de Laryngologie Otologie Rhinologie. 1995;116(5);339-340.

6.    Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Niebudek-Bogusz E, Kotyło P, Rządzińska A. Ocena stanu głosu u studentów szkoły pedagogicznej. Medycyna Pracy. 2000;51(6):573-580.

7.    Śliwińska-Kowalska  M, Fiszer M, Kotyło P, Ziatkowska E, Stępowska M, Niebudek- Bogusz E. Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego. Medycyna Pracy. 2002;53(3):229-232.

8.     Fiszer M, Kotyło P, Niebudek-Bogusz E, Merecz D, Śliwińska-Kowalska M. Ocena zaburzeń głosu oraz problemów psychologicznych u nauczycieli. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2002;1(3):181-186.

9.    Niebudek-Bogusz E, Modzelewska-Radwan B, Pietruszewska W, Zielińska M, Gryczyński M. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w dystoniach krtaniowych. Otolaryngologia Polska. 2003;57(5):739-745.

 10.  Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Niebudek-Bogusz E, Ziatkowska E, Kotyło P, Domańska M. Ocena skuteczności terapii głosowej w leczeniu zaburzeń głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy. 2003;54(4):319-325.

11.  Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Kotyło P, Just M, Śliwińska-Kowalska M. Ocena  parametrów analizy akustycznej głosu u zdrowych kobiet. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2004;3(1):33-39.

12.  Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Śliwińska-Kowalska M. Ocena parametrów analizy akustycznej u nauczycielek z chorobami  zawodowymi narządu głosu. Medycyna  Pracy. 2005;56(5):431-438.

13.  Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Kotyło P, Śliwińska-Kowalska M. Diagnostic value of voice acoustic analysis in assessment of occupational voice pathologies in teachers.  Logopedics Phoniatrics Vocology. 2006;31(3):100-106.

14.  Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Ocena przydatności analizy akustycznej  z zastosowaniem próby obciążeniowej w diagnostyce chorób zawodowych narządu głosu. Medycyna Pracy. 2006;57(6):497-506.

15.  Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Kwaśniewska I, Domańska M, Niebudek-Bogusz E. Diagnostyka chorób zawodowych narządu głosu po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy dotyczącej orzekania o chorobach zawodowych. Medycyna Pracy. 2006;57(5):419-429.

16.  Kotyło P, Merecz D, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2006;5(4):189-194.

17.  Niebudek-Bogusz E, Kotyło P, Śliwińska-Kowalska M. Evaluation of voice acoustic parameters related to vocal-loading test in professionally active teachers with dysphonia.  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2007;20(1):25-30.

18.  Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli  za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI).     Medycyna Pracy. 2007;58(5):393-402.

 19.  Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Błoch P, Woźnicka E, Domańska M, Politański P, Śliwińska-Kowalska M. Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI (Voice Handicap Index) w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy. 2007;58(6):501-509.

20.  Niebudek-Bogusz E, Kotyło P, Politański P, Śliwińska-Kowalska M. Acoustic analysis with vocal loading test in occupational voice disorders: outcomes before and after voice therapy. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2008;21(4):301-308.

21.  Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Kopczyński J, Śliwińska-Kowalska M. Samoocena głosu  za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2008;7(4):196-201.

22.  Kuzańska A, Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Kopczyński J, Śliwińska-Kowalska M. Porównanie wyników wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI w grupie nauczycieli z zaburzeniami głosu oraz w grupie osób z dysfonią o podłożu pozazawodowym. Medycyna Pracy. 2009;60(4):283-288.

23.  Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Korczak I, Śliwińska-Kowalska M. Ocena przydatności analizy formantowej głosu w diagnozowaniu dysfonii czynnościowych. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2009;8(4): 184-192.

 II. Opisy przypadków:

 1.   Malicka M, Niebudek-Bogusz E, Feret B, Gryczyńska D. Efekty rehabilitacji głosowej u 15-letniego chłopca z zespołem Aspergera. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2007;6(4):199-205.

2.   Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Opis dysfonii w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2008;7(2):101-107.

 III. Prace poglądowe:

1.    Niebudek-Bogusz E. Problemy relacji pacjent - lekarz rodzinny. Lekarz Rodzinny. 2004;9 (5):600-606.

2.    Niebudek-Bogusz E. Aparaty słuchowe u dorosłych pacjentów. Lekarz Rodzinny. 2004;9 (7/8):844-845

3.    Niebudek-Bogusz E. Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym. Problemy Laryngologiczne w Codziennej Praktyce. 2006;(1):2-10.

4.    Niebudek-Bogusz E. Postępowanie w dysfoniach zawodowych w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Medycyna Pracy. 2009;60(2):151-158.

5.    Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Diagnostyka  fizjoterapeutyczna i osteopatyczna w zawodowych w zawodowych zaburzeniach głosu. Medycyna Pracy. 2010; 61(2):205- 211.

 IV. Rozdziały w podręcznikach:

1.    Latkowski B, Niebudek-Bogusz E. Badania w otolaryngologii. W: Praktyczne nauczanie medycyny klinicznej. Przewodnik do ćwiczeń. Nowak D, Karasek M. (Red.), Łódź: Akademia Medyczna, 1998: 99-105.

2.    Niebudek-Bogusz E. Problemy relacji pacjent - lekarz rodzinny. W: Medycyna rodzinna. Cz. 2.  Latkowski JB, Lukas W. (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004: 984-986.

3.    Niebudek-Bogusz E. Diagnoza, która brzmi jak wyrok, czyli o tym, jak mówić o poważnych zagrożeniach życia i zdrowia. W: Medycyna rodzinna. Cz. 2. Latkowski JB, Lukas W. (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004: 986-987.

 V. Autorstwo monografii lub podręcznika:

1.    Śliwińska-Kowalska M, Kotyło P, Sinkiewicz A, Pawlak A, Owczarzak H, Niebudek-Bogusz E, Ostapowicz-Kwapiszewska B. Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Śliwińska-Kowalska M. (Red.),  Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1999: 55 s.

 VI. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii:

1.    Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E. (Red.). Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 2009: 80 s.

 VII. Wykaz publikacji z pełnym tekstem w suplementach czasopism:

 1.   Niebudek-Bogusz E, Ribari O, Buki B. Vertigo, nausea and hypoacusis in hemodialysed   patients, International Congress Series. 1988;791:339-342.

2.    Latkowski B, Łukomski M, Józefowicz-Korczyńska M, Niebudek-Bogusz E. Własna metoda pobierania wycinków z głęboko położonych tkanek. Otolaryngologia Polska. 1995;49(supl. 20):77-78.

3.    Pajor A, Niebudek-Bogusz E, Kaczmarczyk D. Drugie pierwotne nowotwory złośliwe u pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologicznej AM w Łodzi w latach 1981-1989. Otolaryngologia Polska. 1995;49(supl. 20):53-57.

4.    Daniel T, Radwan B, Niebudek-Bogusz E, Grabicka-Grochal M. Badanie laryngologiczne u pensjonariuszy domu seniora. Otolaryngologia Polska. 1997;51(supl. 24):250-253.

5.     Niebudek-Bogusz E. Toksyna botulinowa w leczeniu zaburzeń głosu – Przeciw. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2004;3(supl. 1):63-66.

6.    Niebudek-Bogusz E. Dysfonia hyperfunkcjonalna o podłożu zawodowym – rozpoznanie i postępowanie. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2006;5(supl. 1):56-60.

7.   Niebudek-Bogusz E. Szkolenie technik emisji głosu i postępowanie w dysfoniach z punktu widzenia foniatrycznego. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2007;6(supl. 1):68-71.

 
                   
     

 
                   
 

Aktualizacja

         
 

2011-08-25