polski

   english

 

OTOLARYNGOLOG-FONIATRA

Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz

     
Strona główna Curriculum Vitae Gabinet Dydaktyka Publikacje Linki  

  Dydaktyka

 
   
           
 

MENU

 

e-mail

 

 
    

 

 

Przebieg pracy dydaktycznej:

 

- dydaktyka ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii w Klinice Laryngologii w latach    1981- 1991

 

- kształcenie lekarzy  w Centrum Doskonalenia Medycznego Akademii Medycznej w Łodzi (zajęcia w klinice, ćwiczenia na fantomach, wykłady) 1994-2003

 

- wykłady z foniatrii dla studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi 1999-2009

 

- wykłady i ćwiczenia dla słuchaczy Studium Podyplomowego Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego 2000-2007

 

- wykłady i ćwiczenia na kursach specjalistycznych organizowanych przez CMKP i IMP dla lekarzy laryngologów,  lekarzy medycyny pracy i logopedów (w tym kierownictwo kursów) 2003 - -->

 

 
                       
 
 
                   
     

 
                   
 

Aktualizacja

         
 

2011-08-25