polski

   english

 

OTOLARYNGOLOG-FONIATRA

Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz

     
Strona główna Curriculum Vitae Gabinet Dydaktyka Publikacje Linki  

  Curriculum Vitae

 
   
           
 

MENU

 

e-mail

 

    

Prof dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz

Miejsce zatrudnienia:

 

Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy

PL 90-950 Łódź, ul. Św.Teresy 8

 

Gabinety:

 

PL 91-502 Łódź, ul. Eterowa 6, tel. +48 / 426597166

PL 98-300 Wieluń, ul. Żeromskiego 9A, tel. +48 / 438438676

 

Wykształcenie:

 

1975-1981 Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski, dyplom z wyróżnieniem

1984           specjalizacja I stopnia z laryngologii

1988           specjalizacja II stopnia z laryngologii

1995           specjalizacja z foniatrii

2001           specjalizacja z medycyny rodzinnej

 

Przebieg pracy:

 

1981-2003 Klinika Laryngologii Akademii Medycznej w Łodzi

1987-1990 Klinika Laryngologii Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie;

studia doktoranckie

1993-1995 Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego w Poznaniu

staż specjalizacyjny

1993-1997 Szpital im. Barlickiego w Łodzi; konsultacje

1995-2003 Centrum Doskonalenia Medycznego Akademii Medycznej w Łodzi

1999-2003 Biuro ds. Unii Europejskiej Akademii Medycznej w Łodzi; koordynator

                   (akredytacja KBN)

2003 - -->  Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Przebieg pracy naukowej:

 

 - stopień doktora n. med. - Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, 1990,obrona pracy w języku angielskim: "Hearing loss and vestibular disorders in chronic renal failure treated by hemodialysis"

 - stopień doktora  hab. med. – Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2011, rozprawa habilitacyjna pt. ”Zastosowanie analizy akustycznej głosu z próbą obciążeniową w dysfoniach zawodowych”

 

Przebieg pracy dydaktycznej:

 

- dydaktyka ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii w Klinice Laryngologii w latach    1981- 1991

- kształcenie lekarzy  w Centrum Doskonalenia Medycznego Akademii Medycznej w Łodzi (zajęcia w klinice, ćwiczenia na fantomach, wykłady) 1994-2003

- wykłady z foniatrii dla studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi 1999-2009

- wykłady i ćwiczenia dla słuchaczy Studium Podyplomowego Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego 2000-2007

- wykłady i ćwiczenia na kursach specjalistycznych organizowanych przez CMKP i IMP dla lekarzy laryngologów,  lekarzy medycyny pracy i logopedów (w tym kierownictwo kursów) 2003 - -->

 

Przynależność do stowarzyszeń i pełnione funkcje:

 

- Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 

- Polskie Towarzystwo Audiologii i Foniatrii – sekretarz zarządu

- sekretarz redakcji czasopisma „Otorynolaryngologia polska – przegląd kliniczny”

 

Doświadczenie zdobyte za granicą:

 

Węgry  - Klinika Laryngologii, Budapeszt - studia doktoranckie 1987-1990

Niemcy - Klinkia Foniatrii i Pedoaudiologii w Berlinie - 2-tygodniowy staż

naukowo-szkoleniowy, 1995

Anglia   - Klinika Laryngologii w Manchesterze, 2-tygodniowy staż naukowo-szkoleniowy,

1997 

Anglia   - Klinika Głosu Instytutu Laryngologii i Otologii w Londynie,  staż naukowo-

szkoleniowy: 2007 – 1 miesiąc, 2008 – 1 miesiąc.

 

Udział  w kongresach zagranicznych z prezentacją własnych prac:

 

6 Pan European Voice Conference, London, 31 Aug - 3 Sept 2005: Diagnostic value of voice acoustic analysis in assessment of occupational voice pathologies in teachers"

 

24 Congress of the Union of The European Phoniatricians, Berlin 16-18 Sept 2005: ”Management of  teacher’ voice disorders with vocal training and psychotherapeutic sessions”

 

3rd World  Voice Congress, Istambul,19—22 czerwca 2006 “Evaluation of voice acoustic parameters related to vocal loading in teachers with dysphonia” 

7 Pan European Voice Conference Groningen, 29 sierpnia - 1 września 2007 “Vocal loading test: An investigation into its acoustic consequences and the effects of vocal training in theachers with dysphonia",  

25th Congress of the Union of European Phoniatricians, Poznań 8-10 maja 2008 „The Voice Handicap Index: correlation between subjective patient assessment and acoustic analysis of voice”

Konferencja „Choice for Voice”, 10-12 lipca 2008, Londyn „Self-assessment of the effectiveness of voice therapy for professional voice users.”  

8 Pan European Voice Conference Drezno, 26-29 sierpnia  2009 The assessment  of psycho-emotional risk factors for occupational voice disorders in teachers” 

10 th   Congress of European Audiology Societes,  EFAS, Warszawa, 22-25 czerwca 2011, “Mel cepstral analysis of voice in patients with vocal nodules”  

9 Pan European Voice Conference Marsylia, 30 sierpnia – 3 września  2011 “ Applicability of the Vocal Tract Discomfort (VTD) scale in the diagnostics of  occupational dysphonia”

 

Udział  czynny w kongresach zagranicznych  na zaproszenie z wykładem:

XV Congress of Spanish Association of Phoniatricians Medical Doctors, SOMEF, Kadyks,21-23 maja 2009 “Occupational Voice Disorders in Poland”

XIX International ENT World  Congress IFOS, Sao Paulo, 1-5 czerwca 2009, „Applicability of voice acoustic analysis to diagnostics of occupational voice diseases”

The Occupational Voice Symposium, Londyn, 28-29 marca  2011 “Overview of Occupational Voice Disorders in Poland”

 

 
                   
     

 
                   
 

Aktualizacja

         
 

2011-08-26